افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد (انگاریوم)
#

گالری